Data/Czas
22/02/2019
10:00 - 13:00


  • Zajęcia prowadzone są dla grupy 2-3 uczestników.
  • Koszt zajęć to 250 zł za jedną osobę, a zaliczka liczona jest na poczet kosztu zajęć.
  • Jeżeli zajęcia zostaną odwołane zaliczka zostanie zwrócona.
  • Zaliczka nie podlega zwrotowi i niestawienie się na zajęciach oznacza jej utratę. Można jednak swoją rezerwację odstąpić innej osobie. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie warsztatów.

Rezerwacja

Wszystkie miejsca na te warsztaty są zarezerwowane. Czasem miejsca zwalniają się - warto sprawdzać ich dostępność co jakiś czas.